Uppehåll under höst/läslov

Under lovet vecka 44 är möten för samtliga grupper inställt.

Ha ett trevligt lov!