Om oss

Vår Scoutkår

 

Matfors Scoutkår tillhör Scouterna som varken är ett partipolitiskt eller religiöst förbund.

Men vad är då scouterna egentligen? Vad har vi för värderingar och vad gör vi?

Scouting

Det finns två sätt att se på scouting. Ur barnens synvinkel handlar det mest om
att få vara ute i naturen, träffa kompisar och vara med om äventyr.
För föräldrarna är detta viktigt, men även att barnet får lära sig: ta hänsyn till andra, samarbeta samt hjälpas åt och lära sig att visa vördnad för naturen.

Scoutlagen är scouternas gemensamma bas (regelverk). Som beskriver vad en scout strävar efter att vara: ärlig, pålitlig, en god kamrat, positiv och ansvarstagande.

För att främja scoutlagen har vi scoutmetoden. ”Learning by doing”(lära genom att göra) är en del av denna. Den innebär att man ska få pröva själv och lära sig genom sina egna framsteg samt misslyckanden. Man skall inte vara rädd för att misslyckas utan ta lärdom av det.

En annan viktig del i Scoutmetoden är Patrullsystemet. Alla scouter är indelade i små grupper: Patruller.

I patrullerna får man samarbeta, lösa problem och lära sig att visa hänsyn och respekt för varandra samt varandras olikheter.

Att ingå i en patrull visar även att man är viktig och en viktig del av en helhet.
Friluftslivet är naturligtvis en viktig del av scouting. Friluftslivet ökar möjligheterna för personlig utveckling. ”Learning by doing” och patrullarbetet är en naturlig del av en hajk eller ett läger. 

Dessutom skapar friluftslivet engagemang för naturen och miljön.
Många scouter anser att friluftslivet och att träffa nya kompisar är det absolut bästa med scouting.
Vi vill ge barn och ungdomar en chans till en fritidsaktivitet där upplevelser, nya kunskaper, gemenskap och friluftsliv är det viktigaste.

Hur går det till praktiskt?

Det finns fem avdelningar inom Scouterna:
Spårare åk: 2-3
Upptäckare åk: 4-5
Äventyrare åk: 6-8
Utmanare åk 9-18 år
(Rover 18 år och äldre)

Vi träffas i dessa grupper 1gg/vecka, alla möten sker i scoutstugan om inte annat anges.
Programmen varierar efter ålder och gruppens förmåga. Programmen är ofta blandade och består av både aktiviteter där man lär sig om naturen, eldning, knivhantering, mm men också bad, utflykter, bakning, filmvisning mm.
Någon/några gånger per år är det hajk. Då övernattar man med sin avdelning utom- eller inomhus och har helt enkelt roligt tillsammans. Ibland kan hajkerna vara med hela distriktet eller någon annan kår. De första hajkerna brukar hållas i scoutstugan som ”uppvärmning” över en natt. Som avslutning på scout året hålls alltid ett läger. Är man spårare är  lägret över en helg, någonstans i Medelpad. Är man äldre får man följa med
kåren på det läger som är aktuellt för året, detta är självklart frivilligt.

Kostnader:

I början av varje termin skall medlemsavgiften betalas in, för närvarande 320 kr/termin. En faktura skickas ut från Scouterna centralt, som sköter den hanteringen åt oss. I denna avgift ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller under våra träffar.

 

Matfors Scoutkårs Stadgar

 

En scout möter svårigheter med ett glatt humör

– §5 scoutlagen